FoderKollen finns i tre olika paket – Näringsanalys, Mineral Bas och Mineral Extra.

Rätt foderstat för rätt prestation

Grovfodret är den största och allra viktigaste biten i hästens foderstat. Därför måste vi veta näringsinnehållet i grovfodret, alltså hö, hösilage eller ensilage, för att kunna göra en bra och välbalanserad foderstat anpassad till hästens prestation. Det här är lika viktigt oavsett om du har en sällskapshäst, ett avelssto, promenadrider eller tävlar på elitnivå.

RS Mustang och Vidilab erbjuder prisvärda analyspaket, där du förutom näringsinnehållet också får hjälp med en optimal foderstat till dina hästar.

Vi har tre paket att välja bland:

1) Näringsanalys

Då du vill veta de huvudsakliga näringsparametrarna för att ta reda på om du behöver komplettera foderstaten med annat fodermedel.

Ger svar om: Torrsubstans, Energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF (växttråd)

Pris: 599 kronor inklusive moms

2) Mineral Bas

Förutom de huvudsakliga näringsparametrarna får du även veta innehållet på de viktigaste makromineralerna för att på så sätt kunna beräkna en noggrann foderstat.

Ger svar om: Torrsubstans, Energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF (växttråd), Kalcium, Fosfor, Magnesium, Kalium

Pris: 899 kronor inklusive moms

3) Mineral Extra

Analysen för dig som vill veta samtliga makro- och mikromineraler och på så sätt få en helhetsbild på vad grovfodret innehåller. Samtliga mineraler behövs för hästens hälsa och prestation.

Ger svar om: Torrsubstans, Energi, Råprotein, Smältbart råprotein, NDF (växttråd), Kalcium, Fosfor, Magnesium, Kalium, Natrium, Svavel, Koppar, Kobolt, Zink, Molybden, Selen, Järn, Mangan

Pris: 999 kronor inklusive moms

I alla paket ingår – förutom en utmärkt analys av ditt grovfoder – en fri fodersäck från RS Mustang samt foderstatsberäkning för dina ponnyer/hästar.

FoderKollen finns att köpa i Hööks Hästsportbutiker, samt hos RS Mustangs huvudkontor i Enköping.