Svensk kvalitet – Egen produktion ger trygghet

Svensk spannmål i vår tillverkning av foder är en självklarhet. Samarbete med lokala bönder ger närproducerade produkter och främjar svensk landsbygd.
Egen tillverkning av strö ger kontroll och garanterar en hög, jämn kvalitet på våra produkter. Vi kan anpassa oss efter vad våra kunder vill ha och efter säsongssvängningar. Stor egen lagringskapacitet ger möjlighet att hålla hela sortimentet tillgängligt och trygga en hög leveranssäkerhet.