Vårt miljöarbete

Alla våra produkter innehåller råvaror direkt från naturen, och miljöarbete är viktigt för oss. I vår bransch är transporterna det som påverkar miljön mest. Vårt breda sortiment av strö och foder ger stora möjligheter att fylla varje lastbil. Stora mängder produkter som lastas tillsammans tar mindre plats än om varorna förpackas en och en. Genom noggrann planering av rutter och sambeställning kan vi packa bilarna bättre och köra mer sällan. Med fullastade lastbilar och minimerade transport-sträckor värnar vi miljön. Det är det som kallas logistik och det är det RS Mustang är så bra på!

 

För att aktivt stödja miljöarbete samarbetar vi med ”Natur & Miljöboken” – ett läromedel i miljökunskap. Det ger barn i grundskolans årskurs 4-6 bra natur- och miljökunskaper och skapar förutsättningar för en bättre framtida miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till elever i åldern 10-12 år.
Besök gärna www.kunskapsforlaget.se för mer information.