Vision och mål

Som ledande producent av stallströ och foder på den Nordiska marknaden är det viktigt för oss på RS Mustang® att sätta tydliga mål. Dels för att hela tiden vara i framkant med befintliga och nya produkter och dels för att förbättra logistik och transporter. Vi strävar efter att RS Mustangs sortiment ska skapa värden för kunden med vägledning av våra 3KKvalitet, komplett och kostnadseffektivt.
Vi strävar också efter att alla våra ingredienser och spannmål fortsätter vara närproducerade samt att behålla den marknadsledande positionen med RS Mustangs müslifoder, torvströ, torvmix samt halmpellets.

 

 


Kvalitet –
RS Mustang® levererar produkter från naturen och de Svenska jordarna och alla våra produkter håller extremt bra kvalitet. Fodret innehåller alltid vitaminer och mineraler samt linfrökaka.
Vår torv och torvmix är porös och långfibrig och väljs ut med noggrannhet och erfarenhet direkt på torvmossen. Med modern teknik och dammavskiljare tar RS Mustang fram utmärkt kutterspån. Vi är de enda i Norden som trumtorkar halmpellets vilken ger mer pellets per kilo och säkrar produkten från mögelangrepp.


Komplett –
RS Mustang har ett komplett sortiment foder och stallströ vilket ger kunden möjlighet att blanda bägge produktgrupperna vid samma leverans. Det ger en totalt anpassad beställning till hela stall med fler hästar med olika behov. RS Mustang® gör både müsli och pellets och ett komplett sortiment för hästens hela liv, vilket betyder att kunden inte behöver byta leverantör under hästens olika faser i livet. RS Mustang fodersortiment täcker alla behov, från det att stoet är dräktigt, till unghäst, träning och en karriär samt foder till hästen på ålderns höst. RS Mustang® Stallströsortiment är även det komplett och finns för alla typer av hästar.


Kostnadseffektivt –
Med våra effektiva transporter blir alla inköp smidiga för kunden. Vi levererar foder och stallströ direkt till stalldörren i rätt tid, vilken är tryggt och spar tid. När kunden bokar foder samtidigt med stallströ – bjuder vi på den extra kostnaden. När bilarna är fullastade med foder och stallströ har vi nått den största kostnadsbesparingen både för oss och våra kunder.
RS Mustang vill erbjuda sina kunder bästa möjliga tillgänglighet och finns också hos återförsäljare i hela Sverige.

 

 

RS Mustang® mål – Vår position
Vi är erkända för effektiva transport- och logistiklösningar.

Vårt sortiment har ytterligare fått nya produkter i familjen.

Etablerade inom övriga lantbruket så som; Fjäderfä, svin, nöt och köttdjursproduktion.

 

 

RS Mustang® Vision
RS Mustang® är våra kunders närmaste affärspartner och vi har stärkt vår position i Norden och övriga Europa. Med flera nya innovativa marknadsanpassade produkter kommer vi kunna tillgodose fler kunder och dess olika behov. Vi vill vara med att utveckla den Europeiska hästkulturen och sprida kunskap om hästfoder och stallströ samt vara en viktig källa för alla med delat intresse.

 

 

 

Korta fakta om RS Mustang®
1985 – Pappersströ startar med inköp från England.
1990 – Produktionen av kutterspån startar i Knivsta, centrallagret öppnar i Enköping.
1999 – Tillverkning av kutterspån startar också i Strängnäs.
2003 – Torvproduktionen grundas och torvmix blir en succé i de svenska stallarna.
2004 – Nytt större centrallager i Enköping byggs upp och fler personer anställs.
2007 – Investeringar görs i modern maskinpark med senaste teknik.
2009 – Produktion av spånpellets startar. Ytterligare effektivare teknik införs.
2010 – Mustang foder förvärvas och RS Mustang® blir vårt nya varumärke.
2011 – Bredaryd centrallager öppnar och tillverkning får fart i Värnamo.
2011 – RS Mustang tar fram trumtorkad halmpellets. Unikt i Norden.
2013 – Krossad halmpellets tar form och lanseras till lantbruk.

2014 –