RS Mustang® Lantbruksströ 

Lantbruksströ

Lantbruksströ är en mix av 70 procent kutterspån och 30 procent torv. Bägge produkterna är av hög svensk kvalitet. RS Mustang lantbruksströ är torr och fri från kemikalier. Med inslag av torv minskar smittspridning, djuren hålls rena och golv och liggytorna mjuka och halkfria. 

RS Mustang® Lantbruksströ:
• Absorberar snabbt
• Ger något ljusare stallmiljö
• Ett ekonomiskt bra val
• Ger mindre gödselmängd än exempelvis halm
• Säljs i balar om 300 liter/30 kg samt i storbal om 5,5 kubik.

RS Mustang® Lantbruksströ används till alla sorters lantbruksdjur, såsom höns, kor, får, grisar och hästar. Stallmiljön som helhet, för både personal och djur, blir mycket god med RS Mustangs Lantbruksströ. 

Ladda ner informationsbladet om RS Mustang® Lantbruksströ här