RS Produkter/RS Mustang – Lång erfarenhet

RS Produkter har funnits sedan 1985 och varit aktiva i utvecklingen av hästfoder och stallströprodukter i Sverige

Producerat i Sverige

Idag har vi strötillverkning i tre anläggningar i Enköping, Strängnäs och Värnamo. 2010 förvärvades Mustang foder med ett komplett och brett sortiment müsli och pelleterat hästfoder, producerat i Stigtomta och Vänersborg.

Att ha stallströ och foder inom samma företag är en väldigt stark kombination och ger många fördelar, framförallt för våra kunder.

RS Mustang är nu namnet på
alla våra produkter.

Svensk kvalitet – Egen produktion ger trygghet

Svensk spannmål i vår tillverkning av foder är en självklarhet. Samarbete med lokala bönder ger närproducerade produkter och främjar svensk landsbygd.

Egen tillverkning av strö ger kontroll och garanterar en hög, jämn kvalitet på våra produkter. Vi kan anpassa oss efter vad våra kunder vill ha och efter säsongssvängningar. Stor egen lagringskapacitet ger möjlighet att hålla hela sortimentet tillgängligt och trygga en hög leveranssäkerhet.

Vårt miljöarbete

Alla våra produkter innehåller råvaror direkt från naturen, och miljöarbete är viktigt för oss. I vår bransch är transporterna det som påverkar miljön mest. Vårt breda sortiment av strö och foder ger stora möjligheter att fylla varje lastbil. Stora mängder produkter som lastas tillsammans tar mindre plats än om varorna förpackas en och en. Genom noggrann planering av rutter och sambeställning kan vi packa bilarna bättre och köra mer sällan. Med fullastade lastbilar och minimerade transport-sträckor värnar vi miljön. Det är det som kallas logistik och det är det RS Mustang är så bra på!

 

För att aktivt stödja miljöarbete samarbetar vi med ”Natur & Miljöboken” – ett läromedel i miljökunskap. Det ger barn i grundskolans årskurs 4-6 bra natur- och miljökunskaper och skapar förutsättningar för en bättre framtida miljö. Genom samverkan med kommuner, företag och organisationer kan Natur & Miljöboken ges ut kostnadsfritt till elever i åldern 10-12 år.
Besök gärna www.kunskapsforlaget.se för mer information.

Produktutveckling – För samtiden och framtiden

RS Mustang arbetar ständigt för att få fram den bästa kvaliteten. Vårt fokus ligger då på hästens hälsa, liksom på minskad gödselmängd. Vi ligger ständigt i framkant med utveckling av nya och förbättrade strö- och foderprodukter. Allt ifrån introduktioner av helt nya typer av produkter till små förbättringar av det befintliga sortimentet. Vår produktkunskap och bredd i kombination med nära kundkontakt ger möjlighet att se behov och skapa rätt produkter för våra användare.

Våra nya trumtorkade halmpellets är en extra torr, lätt och ljus produkt med fantastisk uppsugningsförmåga, där mögelsporer inte trivs.

Vi utvecklar också vårt fodersortiment efter behov och önskemål från våra användare.

Stallströ & foder – Brett och rätt sortiment

RS Mustang® är Nordens enda kompletta ströproducent med tillverkning av torv, torvmix, kutterspån, pappersströ, spånpellets och halmpellets. Vårt breda sortiment används både till hästar, kor, grisar, fjäderfä och andra boskapsdjur. Avgörande för vår starka position på marknaden är; att använda förstklassiga råvaror, ett brett sortiment och ha effektiva transporter.


Vi säljer foder till alla typer av hästar och är marknadsledande på müslifoder, men har också flera typer av pelleterat hästfoder. Alla våra fodersorter innehåller ångkokt spannmål, linfrökaka, vitaminer och mineraler.

Vision & mål

Som ledande producent av stallströ och foder på den Nordiska marknaden är det viktigt för oss på RS Mustang® att sätta tydliga mål. Dels för att hela tiden vara i framkant med befintliga och nya produkter och dels för att förbättra logistik och transporter. Vi strävar efter att RS Mustangs sortiment ska skapa värden för kunden med vägledning av våra 3K – Kvalitet, komplett och kostnadseffektivt.

Vi strävar också efter att alla våra ingredienser och spannmål fortsätter vara närproducerade samt att behålla den marknadsledande positionen med RS Mustangs müslifoder, torvströ, torvmix samt halmpellets.

Kvalitet

RS Mustang® levererar produkter från naturen och de Svenska jordarna och alla våra produkter håller extremt bra kvalitet. Fodret innehåller alltid vitaminer och mineraler samt linfrökaka.
Vår torv och torvmix är porös och långfibrig och väljs ut med noggrannhet och erfarenhet direkt på torvmossen. Med modern teknik och dammavskiljare tar RS Mustang fram utmärkt kutterspån. Vi är de enda i Norden som trumtorkar halmpellets vilken ger mer pellets per kilo och säkrar produkten från mögelangrepp.

Komplett 

RS Mustang har ett komplett sortiment foder och stallströ vilket ger kunden möjlighet att blanda bägge produktgrupperna vid samma leverans. Det ger en totalt anpassad beställning till hela stall med fler hästar med olika behov. RS Mustang® gör både müsli och pellets och ett komplett sortiment för hästens hela liv, vilket betyder att kunden inte behöver byta leverantör under hästens olika faser i livet. RS Mustang fodersortiment täcker alla behov, från det att stoet är dräktigt, till unghäst, träning och en karriär samt foder till hästen på ålderns höst. RS Mustang® Stallströsortiment är även det komplett och finns för alla typer av hästar.

Kostnadseffektivt 

Med våra effektiva transporter blir alla inköp smidiga för kunden. Vi levererar foder och stallströ direkt till stalldörren i rätt tid, vilken är tryggt och spar tid. När kunden bokar foder samtidigt med stallströ – bjuder vi på den extra kostnaden. När bilarna är fullastade med foder och stallströ har vi nått den största kostnadsbesparingen både för oss och våra kunder. RS Mustang vill erbjuda sina kunder bästa möjliga tillgänglighet och finns också hos återförsäljare i hela Sverige.

RS Mustang® mål – Vår position

  • Vi är erkända för effektiva transport- och logistiklösningar.
  • Vårt sortiment har ytterligare fått nya produkter i familjen.
  • Etablerade inom övriga lantbruket så som; Fjäderfä, svin, nöt och köttdjursproduktion.

RS Mustang® Vision

RS Mustang® är våra kunders närmaste affärspartner och vi har stärkt vår position i Norden och övriga Europa. Med flera nya innovativa marknadsanpassade produkter kommer vi kunna tillgodose fler kunder och dess olika behov. Vi vill vara med att utveckla den Europeiska hästkulturen och sprida kunskap om hästfoder och stallströ samt vara en viktig källa för alla med delat intresse.

 

Korta fakta om RS Mustang®

1985 – Pappersströ startar med inköp från England.
1990 – Produktionen av kutterspån startar i Knivsta, centrallagret öppnar i Enköping.
1999 – Tillverkning av kutterspån startar också i Strängnäs.
2003 – Torvproduktionen grundas och torvmix blir en succé i de svenska stallarna.
2004 – Nytt större centrallager i Enköping byggs upp och fler personer anställs.
2007 – Investeringar görs i modern maskinpark med senaste teknik.
2009 – Produktion av spånpellets startar. Ytterligare effektivare teknik införs.
2010 – Mustang foder förvärvas och RS Mustang® blir vårt nya varumärke.
2011 – Bredaryd centrallager öppnar.
2011 – RS Mustang tar fram trumtorkad halmpellets. Unikt i Norden.
2013 – Krossad halmpellets tar form och lanseras till lantbruk.