Foderstatsberäkning

 
  Hästens namn

 
 
  Ålder

  Ras

 
  Vikt

  Kön
 
         
  Unghäst     Underhåll      Träning     Dräktig      Digivande     Avelshingst  
         
  Lätt träning     Medel träning      Hård träning  
         
  Om dräktig/digivande, vilken månad:    
         
  Lättfödd     Normalfödd      Svårfödd  
         
  Grovfoderanalys, värden angivna per:
kg foder     kg ts
     
         
  Torrsubstans (ts) %  
  Energi MJ  
  Råprotein (RP) g  
  Smältbart råprotein g  
  Kalcium (Ca) g  
  Fosfor (P) g  
  Magnesium (Mg) g  
  Kalium (K) g  
 


Eventuella andra värden / övrig information:


Vid frågor, kontakta oss gärna!

 
         
  Hästens foderstat idag

 
  Eventuella utfordringsrelaterade problem

 
  Ägare/ansvarig

 
 
  Telefon

  E-post