RS Mustang Lantbruk

Komplett ströproducent

RS Mustang® är Nordens enda kompletta ströproducent med tillverkning av torv, fibertorv, torvmix, kutterspån, pappersströ, spånpellets, halmpellets, krossad halmpellets, lantbruksströ, finspån och halmhack.

Vårt breda sortiment används till kor, grisar, fjäderfä, hästar och andra boskapsdjur.

 

Torv – ett perfekt val

För dig som använder djupströbädd är torv ett utmärkt val. Den går utmärkt att använda som egen ströprodukt eller tillsammans med spån eller halm.

Resultatet blir en mer lättskött bädd med bättre stallmiljö för både djur och människor eftersom torven absorberar ammoniaklukten bättre än något annat strömedel. Torven minskar också djupströbäddens volym.

En efterfrågad nyhet är RS Mustang® Fibertorv. Det är en blandning av finsiktad torv (0-20 mm) och torvfiber (0-70 mm). Fibertorv ger djupströbädden en bra stabilitet och är lika lättskött som vanlig torv. Den är särskilt bra att använda under perioder med sämre tillgång till halm av bra kvalitet.

RS Mustang® Torvströ finns i bulk, storbal (ca 5,5 m²) eller småbal (ca 300 l) RS Mustang® Fibertorv finns i storbal (ca 5,5 m).