Transporter – så går det till
I samarbete med många åkerier når vi ut till dig vart du än bor i Sverige. Vår transportör aviserar innan ankomst, lossar ditt stallströ och foder direkt på plats. Många gånger med hjälp av egen truck.

 

För att underlätta transporten har vi följande regler:
Bilen kräver fri höjd 4,50 m, bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad.Vid nedsatt bärighet av vägen t.ex. vid tjällossning alt. skyltat med BK2 meddela oss gärna detta vid beställning eller avisering.

Tillhandahavande av truck och fraktkostnaderna kan se lite olika ut beroende på vart du bor i Sverige. Prata därför alltid med oss för totala och exakta kostnaden.

Passa på att beställa foder nästa gång du bokar stallströ – den fraktkostnaden bjuder vi på!

EU Pallar
För att underlätta för transportören skall returpallar vara lättillgängliga och staplade på varandra.Vi debiterar 75 kronor per pall vid leverans om inte returpallar återlämnas. På vissa orter kan vi inte ta emot returpallar och debiterar då 55 kronor per pall vid leverans. Detta gäller främst södra Sverige.