Leverans & transporter

Transporter – så går det till

I samarbete med många åkerier når vi ut till dig vart du än bor i Sverige. Vår transportör aviserar innan ankomst, lossar ditt stallströ och foder direkt på plats. Många gånger med hjälp av egen truck.

 

För att underlätta transporten har vi följande regler:

Bilen kräver fri höjd 4,50 m, bredd 3,50 m samt fritt från hinder såsom grenar i allé eller annat som kan orsaka skador på bilen. Vintertid måste infarten och lossningsplatsen vara plogad och sandad.Vid nedsatt bärighet av vägen t.ex. vid tjällossning alt. skyltat med BK2 meddela oss gärna detta vid beställning eller avisering.

Tillhandahavande av truck och fraktkostnaderna kan se lite olika ut beroende på vart du bor i Sverige. Prata därför alltid med oss för totala och exakta kostnaden.

Passa på att beställa foder nästa gång du bokar stallströ – den fraktkostnaden bjuder vi på!

Leveransvillkor

LEVERANSTID
Normal leveranstid är inom 10 arbetsdagar. Leverans sker mån-fre mellan kl 06.00-21.00 (under högsäsong kan även leverans ske på lördagar).

AVISERING
Avisering sker dagen innan leverans via telefon eller sms. Vänligen kontrollera på din följesedel att mobiltelefonnumret för avisering är korrekt (se under rubrik ”Ert telefonnummer”). Mycket viktigt även att kontrollera att din leveransadress är korrekt angiven så åkeriet har rätt information för att kunna leverera din beställning.
När du gör din beställning är det viktigt att du anger om det är någon dag/dagar/tidsintervall inom de närmsta 10 arbetsdagarna som du INTE kan ta emot din leverans. Det är tyvärr inte möjligt att neka leverans/lossning efter att avisering har skett.

FRAMKOMLIGHET
Leverans utförs av stora, tunga fordon vilket gör att framkomligheten till lossningsplatsen måste vara god.
Kunden ansvarar för att tillfarten till leveransplatsen har:

  • vägbredd på minimum 3,5 meter
  • fri höjd 4,5 meter (fritt från grenar eller annat som kan orsaka skador på lastbilen)
  • vägen ska ha bärighet för tung lastbil.

Vintertid ska tillfart och lossningsplats vara snöröjd och sandad. Undanröj risk för snöras för att ge chauffören en säker arbetsmiljö. Uppfyller inte ovanstående krav har transportören rätt att neka lossning och merkostnaderna kan komma att debiteras kunden. Vid nedsatt bärighet av vägen t ex vid tjällossning alt skyltat med BK2 – meddela detta vid bokning/beställning.

LOSSNINGSPLATS
Förbered lossningsplats redan på beställningsdagen (jämn och plan avställningsyta).
Vid ca 95% av alla leveranser har åkeriet med sig en påhängstruck (i de fall åkeriet inte har truck med sig är detta överenskommet med kunden vid beställningstillfället).
Om du är återkommande kund och önskar dina levererade pallar med stallströ på samma plats som vanligt behöver ni inte vara närvarande vid leverans eller om ni tydligt märkt ut platsen för lossning. Vid leverans av foder rekommenderar vi att ni möter upp leveransen och säkerställer att fodret ställs in under tak (plasten över foderpallarna är ej vattentätt och bör skyddas från nederbörd).

Vi har som mål att alltid försöka tillgodose kundens önskemål om placering av lossningsplats. Om chauffören gör bedömning att önskemålet inte går att utföra p g a säkerhetsrisk, lossas pallarna på bästa sätt utifrån de förutsättningar som gäller. T ex om marken är för ojämn / marklutning, halt underlag eller trång passage.

Tips att märka ut din lossningsplats:

  • stapla returpallar prydligt invid lossningsplatsen
  • sprayfärgmärkning på marken
  • koner

RETURPALLAR
Flertalet av våra åkerier har möjlighet att ta returpallar. Kontakta kundservice för mer information.
RS Mustang betalar full ersättning för hela och rena returpallar eur-pallar.
För s k sjöpallar (t ex halmpellets står på sjöpall) som är engångspallar betalas ej ersättning ut.
Vid enstaka tillfällen, t ex då transportören efter din lossning ska lasta upp hela bilen med gods kan tyvärr returpallar inte tas.

VIKTIGT: Om du önskar lämna returpallar: stapla dessa i prydliga högar (max 16 pallar på höjden). Har du returpallar som står utomhus under längre tid rekommenderar vi att dessa täcks med presenning eller står under tak för att skydda pallarna.
Pallar som ligger utspridda eller som inte är iordningställda kommer ej tas i retur.

REKLAMATION
Vid ev reklamation kontakta kundservice på mail: info@rsmustang.se eller telefon 0171-414180. Ta gärna flera foton och skriv ett mail om vilka varor som är skadade/trasiga och antal samt ange ditt ordernummer / kundnummer. Vi kommer kontakta dig snarast möjligt och återkoppla.

EJ MOTTAGEN ORDER
Vid ej mottagen order debiteras den faktiska kostnaden för transport och hantering.

LEVERANS TILL SÄRSKILDA OMRÅDEN
Vid leverans där det tillkommer extra kostnader, t ex färjeavgifter debiteras dessa kostnader kunden.